วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พิธีกรรมการตัดผมผีช่อ

พิธีกรรมการตัดผมผีช่อ

(พิธีกรรมการตัดผมผีช่อ โนราโรงครูท่าแค)

                                ผมผีช่อคือผมที่จับตัวกันเป็นกระจุกโดยธรรมชาติเหมือนผูกมัดเอาไว้ตั้งแต่แรกคลอด (ปัจจุบันพบน้อยมาก) ชาวบ้านและคณะโนราบางแห่งเชื่อว่าผมผีช่อเกิดจากความต้องการของครูหมอโนราที่จะทำให้บุคคลบางคนมาเป็นโนราหรือคนทรงครูหมอโนรา จึงผูกผมเป็นเครื่องหมายไว้ เชื่อกันว่าถ้าใครตัดผมนี้ออกด้วยตัวเองจะเกิดโทษภัย แต่แก้ได้โดยให้โนราใหญ่ตัดออกให้ในพิธีกรรมโนราโรงครู ผมที่ตัดออกแล้วให้เก็บไว้กับตัวผู้เป็นเจ้าของ เชื่อว่าจะเป็นของขลังสามารถป้องกันอันตรายได้ ทั้งนี้ โนราใหญ่ต้องทำพิธีขออนุญาตจากครูหมอโนราเสียก่อน เพราะแม้นจะตัดผมออกก็จะผูกผมใหม่อีกผู้เข้าพิธีต้องเตรียมพานดอกไม้ธูปเทียน เงิน ๑๒ บาท มามอบให้โนราใหญ่ คณะโนราเตรียมกรรไกร มีดหมอหรือพระขรรค์เอาไว้

(พิธีกรรมการตัดผมผีช่อ โนราโรงครูท่าแค)


                                เริ่มพิธีโดยโนราใหญ่จะทำการบริกรรมคาถา ผู้เข้าพิธีปูผ้าขาวรองรับผมของตนเอง โนราใหญ่ทำน้ำมนต์รดหัวผู้เข้าพิธี แล้วรำ ท่าสามย่างหรือ ท่าย่างสามขุม ตัดผมที่จับตัวกัน ๓ ครั้งด้วย กรรไกร พระขรรค์หรือมีดหมอ เก็บผมที่ตัดออกแล้ว ๓ ครั้ง เรียกว่า สามหยิบ มอบให้ผู้เข้าพิธีหรือผู้ปกครองไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านเชื่อว่าหลังจากตัดผมมีช่อออกแล้ว ผมที่งอกขึ้นใหม่จะไม่ผูกกันเป็นกระจุกอีกต่อไป ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมการตัดผมผีช่อ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเอกสารมหกรรมโนราโรงครู
ค้นคว้าข้อมูลโดย โนราบรรดาศักดิ์   พิทักษ์ศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น