วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมพิธกรรมโนราโรงครู วัดท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-25 พค. 56
โนราโรงครูท่าแค

           จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และการไหว้ครูหมอโนรา ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมสำคัญของเชื้อสายนักแสดงมโนราห์ในภาคใต้ทั้งนี้ การแสดงมโนราห์หรือ โนรา มี 2 ลักษณะ คือมโนราห์เพื่อพิธีกรรม และการแสดงมโนราห์เพื่อความบันเทิง 
           โดยมีหลักฐานเชื่อว่ามโนราห์ หรือโนรา มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดพัทลุง และแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงเอง
มีนักแสดงมโนราห์ที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น ขุนอุปถัมภ์นรากร หรือ โนราพุ่ม เทวา โนรายก ชูบัว ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติการแสดงโนรา เป็นต้น โดยในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี คณะโนราและลูกหลานเชื้อสายโนราจะจัดกิจกรรมสำคัญ คือ การไหว้ครูโนรา หรือ โนราโรงครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูต่อครูหมอโนรา และบรรพบุรุษที่เป็นมโนราห์ รวมทั้งพิธีแก้บนในกรณีที่มีการบนบานในด้านสุขภาพ หน้าที่การงาน หรือเรื่องอื่น ๆ แต่จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้ความนิยมในศิลปะการแสดงมโนราห์ลดน้อยลง โดยเยาวชนได้หันไปสนใจกับความบันเทิงสมัยใหม่กันมากขึ้น ทำให้มโนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังวัฒนธรรมทางสังคมแบบดั้งเดิม เริ่มเสื่อมคลายลง และก่อเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย
            มีพิธีกรรมโนราโรงครู การแก้บน การเยียบเสน หรือการรักษาโรคต่าง ๆ การครอบครูสืบทอดวิชาการแสดง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของโนราชื่อดังของภาคใต้ มโนราห์ประชันโรง การแสดงของมโนราห์เยาวชน การแสดงหนังตะลุง ดนตรี การจำหน่ายสินค้าตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของจังหวัดพัทลุง ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย

ที่มาของข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น