วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กระบวนท่าวิธีการรำโนรา ท่ารำบทสอนรำ

กระบวนท่าวิธีการรำโนรา ท่ารำบทสอนรำ
จากปริญญานิพนธ์ ของคุณรจนา  ศรีใส
เรื่อง “แม่บทโนรา การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ”

ขอขอบคุณที่มา จากปริญญานิพนธ์ ของคุณรจนา  ศรีใส 

เรื่อง “แม่บทโนรา การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น