วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญและทำคุณไสยผู้แข่งขัน "พิธีกรรมโนรา"
จากวิทยานิพนธ์ ความเชื่อเรื่องการแสดงโนรา ของคุณโสภา  ชายเกตุ


ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ความเชื่อในการข่มขวัญ และทำคุณไสยผู้แข่งขัน “พิธีกรรมโนรา”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น