วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา
กลอน บทเชิญครู

โดยโนราโอภาส  อิสโม (โนราครูหมูราชภัฏสงขลา)


พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

พิธีกรรมชุมนุมครูหรือเชิญครูโนรา กลอน บทเชิญครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น