วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กลอนลงโรงกาดครูโนรา “โดยนายโอภาส อิสโม (โนราครูหมูราชภัฏสงขลา)”

กลอนลงโรงกาดครูโนรา
“โดยนายโอภาส  อิสโม (โนราครูหมูราชภัฏสงขลา)”


กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

กลอนลงโรงกาดครูโนรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น