วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของโรงโนรา และ ประวัติความเป็นมาของโนราโรงครู

องค์ประกอบของโรงโนรา และ ประวัติความเป็นมาของโนราโรงครู
           การแสดงโนราโรงครูยังไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดพร้อมกับการแสดงโนราของภาคใต้ ที่ปรากฏมาช้านานตั้งแต่ในอดีต ซึ่งตามที่นักวิชาการทางภาคใต้ ได้ค้นคว้าไว้ว่าน่าจะเกิดจากตำนานโนราตอนที่ อจิตกุมารซึ่งเป็นบุตรของนางนวลทองสำลี ได้เดินทางกลับถึงเมืองบิญจาในวันพุธตอนบ่าย เพื่อเฝ้าพระเจ้าตา คือ พระยาสายฟ้าฟาด อจิตกุมารได้ทำพิธีเชิญพระพี่เลี้ยง พระยาหงส์ทอง พระยาหงส์ทองเหมราชที่เคยหลบหนีไปกลับบ้านเมือง ทำพิธีโรงครูตั้งเครื่องสิบสอง เชิญครูเก่าแก่ให้มาดูการรำถวาย มารับเครื่องบูชาและเชิญพระพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ กลับมาด้วย อจิตกุมารรำถวายครูเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน วันศุกร์จึงเชิญครูทั้งหมดกลับ การรำโนราโรงครูในครั้งนั้นเป็นที่มาของการรำโนราโรงครูในปัจจุบัน [บรรณานุกรมประวัติความเป็นมาโนราโรงครู ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์]
ภาพประกอบโดยศาสตร์แห่งครูหมอโนรา
http://krunora.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น