วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของหน้าพราน และ ที่มาของหน้าพรานโนรา

องค์ประกอบของหน้าพราน และ ที่มาของหน้าพรานโนรา
จากตำนานและคำบอกเล่าของโนรา
          ๑. จากคำบอกเล่าของโนราวัด จันทร์เรือง : กล่าวว่า เมื่อเทพสิงขร เดินทางไปรำเล่นที่ต่างๆ ขุนวิจิตรบุษบากับพระยาไกรวงศา ไปเล่นเป็นตัวตลกคือมีการสวมหน้ากาก จึงเรียกว่า "พราน" และเรียกกันต่อมาว่า ขุนพราน ยาพราน
          ๒. จากตำนานละครชาตรีฉบับกรมศิลปากร : กล่าวว่า ครั้นเมื่อกุมารชันษาได้ ๙ ปี เทพยดาก็ลงมาให้ชื่อว่า พระเทพสิงขร และเทพยดาก็เอาศิลาก้อนหนึ่งมาชุมให้เป็น "พรานบุญ" แล้วชุบหน้าพรานทองคำให้พรานบุญด้วย
[บรรณานุกรม จาก ธีรวัฒน์ ช่างสาน ๒๕๓๘ พรานโนรา]
รูปประกอบ : องค์ประกอบของหน้าพราน ที่มาของรูปจากศาสตร์แห่งครูหมอโนรา
http://krunora.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น