วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความแตกต่าง ระหว่าง โนราโรงครู กับ โนราลงครู

ความแตกต่าง ระหว่าง โนราโรงครู กับ โนราลงครู
            โนราโรงครู หมายถึงการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ซึ่งมีการรำ การร้องการแสดงเรื่องราวและการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษโนรา ประทับทรงเพื่อแสดงความเคารพบูชา แก้บน และเพื่อการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ เช่น การรักษาโรค ครอบครูโนรา ฯลฯ
            โนรางลงครูหมายถึงพิธีกรรมส่วนหนึ่งในการแสดงโนราโรงครู เป็นการเรียกเชื้อเชิญวิญญาณบรรพบุรุษและครูโนรามาประทับที่ร่างทรง เพื่อลงมาพบปะกับลูกหลานและรับเครื่องเซ่นสังเวยหรือลงมาแก้บนตามที่ลูกหลาน ได้เคยบนบานเอาไว้ แล้วประสบผลสำเร็จ
[บรรณานุกรม]
(ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์)มหกรรมโนราโรงครู๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น