วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

งานสมโภชเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ ประจำปี 2560

งานสมโภชเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ ประจำปี 2560
ประเพณีตายายย่าน โนราแก้บน วันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม 2560
ณ. วัดท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กำหนดการอาทิเช่น
วันที่ ๑๖  : เริ่มงานวันแรก
วันที่ ๑๗ : พิธีสมโภช และ สรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว (พระพุทธรูปองค์จริง)
วันที่ ๑๘  : พิธีกรรมแก้บนต่างๆ เช่น แก้บนออกพราน แก้บนโนรา ฯลฯ
สอบถามโทร.
๐๗๔-๘๙๔๑๙๗  อบต.คลองรี
หรือ ๐๘๒-๔๓๐๙๑๕๑ ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น