วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ภาพนายพรานจับนางโนราในการรำโนราคล้องหงส์ ภาพนายพรานจับนางกินรีในวรรณคดี เรื่องพระสุธนมโนราห์

 
1.1) ภาพนายพรานจับนางโนรา การรำโนราคล้องหงส์
1.2) ภาพนายพรานจับนางกินรี วรรณคดี เรื่อง พระสุธน มโนราห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น