วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิธีกรรมโนราโรงครู

นายพรานบุญโนรา


โนราคล้องหงส์ และนายพรานครูหมอโนราทำพิธีกรรมโนราโรงครู


โนราคล้องหงส์


พิธีกรรมตายายโนราครูหมอโนรา


โนราใหญ่ทำพิธีกรรมโนราโรงครู


โนราแทงจระเข้ โนราแทงเข้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น