วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ว่าด้วยเรื่องของ เทริดโนรา

ว่าด้วยเรื่องของ เทริดโนรา
                   การแสดงโนรา หรือมโนราห์ ในปัจจุบันนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีเปิดงานต่างๆ หรือหลักๆเลยคือใช้ในการแก้บน (ทางใต้เรียกว่าแก้เหมรย) ซึ่งผสมผสานกับการละเล่นในยุคไฮเทค ในขณะเดียวกันการแสดงโนรามีเอกลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดและไม่เหมือนใครคือการแต่งตัวของผู้แสดงที่ต้องมีเครื่องประดับที่สวยงามทั้งตัว และที่สำคัญที่จะให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบว่าเครื่องแต่งตัวโนราที่สามารถผลิตเป็นสินค้าสร้างรายได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือ เทริด ที่เป็นเครื่องสวมศีรษะของโนรา ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่าเป็นที่สถิตของครูโนรา มีลักษณะเป็นเทริดทรงสูง

โนราคล้องหงส์

การรำคล้องหงส์ หรือ  โนราคล้องหงส์


โนราโรงแข่ง (โนราประชันโรง)

โนราโรงแข่ง (ประชันโรง)
                 การแข่งโนรา หรือ ประชันโรง เพื่อจะพิสูจน์ว่าใครเล่นหรือรำดีกว่า มีศิลปะในการรำเป็นอย่างไรการว่ามุตโต (กลอนสด) ดีกว่ากัน ถ้าโรงไหนดีกว่าโรงนั้นก็จะมีคนดูมาก และเป็นผู้ชนะ การแข่งมโนรานี้มีพิธีที่คณะมโนราต้องทำมาก กลางคืนก่อนแข่งมีการไหว้ครูเชิญครู แล้วเอาเทริดผูกไว้ที่เพดานโรง เอาหมาก ๓ คำ และจุดเทียนตามเอาไว้ จากนั้นหมอก็ทำพิธีปิดตู (ประตู) กันตู (ประตู) โดยชักสายสิญจน์กันไว้ หมอและคณะจะไม่นอนกันทั้งคืน หมอทำพิธีประพรมน้ำมนต์ไปเรื่อย (หมอประจำโรงต้องจ้างเป็นพิเศษไปกับคณะ สมัยก่อนเมื่อมีการแข่งครั้งหนึ่งหมอจะได้รับค่าจ้าง ๑ เหรียญ หรือ ๕๐ เบี้ย)

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

การออกพราน โนรา

การรออกพรานโนรา
                การออกพราน พรานเป็นตัวตลกของโนรา เมื่อออกรำจะต้องสวมหน้ากากเรียกว่า " หน้าพราน " ท่ารำของพรานนั้นจะเป็นท่ารำที่ตลก และแสดงออกถึงความมั่นคงในท่ารำ เครื่องดนตรีจะตีเนื่องอย่างหนักแน่น ทำนองเสียงดนตรีการออกพราน เครื่องจะตีว่า ฉับ เทิง ฉัย ฉับ เทิง ไปเรื่อย ๆ ท่ารำของพรานไม่มีท่ารำที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพรานแต่ละคน แต่ละต้องมีท่ารำพื้นฐาน ดังนี้ ย่อตัวรำ หลังแอ่น ยื่นอกไปด้านหน้ามาก ๆ นิ้วมือที่รำใช้ข่างละ ๑-๒ นิ้ว นิ้วอื่น ๆ ต้องกำไว้ให้หมด การเดินอย่างรีบร้อนต้องเดินไปข้างหน้า ๒ ก้าวและถอยหลัง ๑ ก้าว ท่ารำของพรานมีแปลก ๆ ออกไป เช่น ทำให้ท้องป่องผิดปกติ อาจจะป่องไปด้านซ้ายบ้าง ด้านขวาบ้าง หรือทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเคลื่อนไหวเป็นลอนคลื่น เป็นต้น

ความหมายโนรา ประวัติโนรา และ ศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงโนราพื้นบ้านภาคใต้

รำโนราเฆี่ยนพรายและรำโนราเหยียบลูกมะนาว

รำโนราเฆี่ยนพรายและรำโนราเหยียบลูกมะนาว
              รำโนราเฆี่ยนพรายและรำโนราเหยียบลูกมะนาว เป็นการรำประกอบพิธีไสยศาสตร์ของโนรา รำเฉพาะโอกาสที่มีการแข่งขันกับโนราคณะอื่นเท่านั้น เป็นทำนองตัดไม้ข่มนามโนราฝ่ายตรงข้ามและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะของต้น การแข่งขันโนราในสมัยก่อน โนราแต่ละฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ นอกจากจะเอาชนะกันด้วยความสามารถในการแสดงแล้วมีทางอื่นที่จะช่วยให้เอาชนะได้ก็จะทำ โดยเฉพาะการใช้ไสยศาสตร์ การรำเฆี่ยนพรายก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีไสยศาสตร์ ผู้รำคือหัวหน้าคณะหรือที่เรียกว่า "โนราใหญ่" ขณะรำจะมีหมอไสยศาสตร์ที่เรียกว่า "หมอกบโรง" ทำพิธีไปพร้อมๆกัน

โนราลาภ เสียงทอง หรือ นายลาภ นรสิงห์โนราลาภ เสียงทอง หรือ นายลาภ  นรสิงห์ 

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ วันมหาสงกรานต์ //เว็บไซต์ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา http://krunora.blogspot.com/

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
วันมหาสงกรานต์ //เว็บไซต์ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา
http://krunora.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/320784757950061/

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
วันมหาสงกรานต์ //เว็บไซต์ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา
http://krunora.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/320784757950061/